درخواست عضویت

علاقه مندانی که تمایل به همکاری با انجمن خوشه را دارند می توانند از سراسر کشور از طریق فرم زیر درخواست عضویت ارسال نمایند.