دنیای کتاب

انتشار یک‌هزار و ۴۷۲ کتاب حوزه دفاع مقدس در سال گذشته

به گزارش خوشه به نقل از ایبنا، براساس آمار موسسه خانه کتاب در یک سال گذشته، یک‌هزار و 472 کتاب با موضوع دفاع مقدس در کشور منتشر شده که شامل کتاب‌های چاب نخست و تجدیدچاپی است. به حتم تامل در آمار کتاب‌هایی که بالاترین چاپ و بیشترین نسخه انتشار را در این حوزه دارند، منجر به تحلیل‌هایی درباره رویکرد سیاست گذاران، تولید کنندگان و مخاطبان خواهد شد.

براساس آمار موسسه خانه کتاب، «خاک‌های نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهید» نوشته سعید عاکف از انتشارات ملک اعظم و «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» اثر معصومه آباد از انتشارات بروج در یک سال گذشته، هر دو به نوبت چاپ 212 رسیده و رکورددار بیشترین نوبت چاپ در این حوزه هستند. چاپ اول کتاب «خاک‌های نرم کوشک» در سال 1383 انجام شده است و تمام چاپ‌های آن با شمارگان 3000 تایی است که بدین ترتیب تاکنون 636000 نسخه از این کتاب منتشر شده است. «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» نیز چاپ نخستش در سال 1392 است که این کتاب نیز با احتساب شمارگان 3000 تایی برای هر نوبت چاپ، به همان میزان کتاب خاک‌های نرم کوشک شمارگان بالایی داشته است.

در جدول آثار دفاع مقدس براساس بیشترین نوبت چاپ، کتاب‌های «دا» «دختر شینا»، «سلام بر ابراهیم»، «نورالدین پسر ایران»، «فرمانده من»، «پایی که جا ماند»، «آن بیست و سه نفر»، «حکایت زمستان»، «ھاجر در انتظار»، «رفاقت به سبک تانک»، «آب هرگز نمی‌میرد»، «وقتی مهتاب گم شد» و «فرزندان ایرانیم» از دیگر صدرنشینان هستند.

نکته: 
در این جدول، کتاب‌های «خاک‌ھای نرم کوشک: خاطرات خانواده و ھمرزمان شھید» رده‌های اول و سوم، «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» رده‌های دوم همچنین چهارم تا سیزدهم، «دا» رده 14، «دختر شینا» رده‌های 15 تا 27 همچنین 29 و 31، «سلام بر ابراهیم» رده‌های 28 و 30 همچنین 32 تا 36 و …، «فرمانده من» رده‌های 37 و 40، «نورالدین پسر ایران» رده 40، «پایی که جا ماند» رده‌های 44 و 46، «آن بیست و سه نفر» رده‌ 50 همچنین 53 تا 57 و …، «هاجر در انتظار» رده‌های 62، 63 و 65، «رفاقت به سبک تانک» رده 64 همچنین رده‌های 66 تا 71، «آب هرگز نمی‌میرد» رده‌های 72 و 76، «وقتی مهتاب گم شد» رده‌های 73 تا 75 و … و کتاب «فرزندان ایرانیم» رده‌های 79 و 83 را به خود اختصاص داده‌اند.

تکرارها در جدول زیر نیامده و برخی از این 15 کتاب بازهم تا انتهای جدول، رده‌های دیگری را از آن خود کرده‌اند.

15 رکورد نخست کتاب‌های دفاع مقدس به ترتیب بیشترین نوبت چاپ

ردیفعنوانپدیدآورندهناشرسالتعداد صفحهشمارگاننوبت چاپ
1خاک‌ھای نرم کوشکسعید عاکفﻣﻠک اﻋﻈﻢ962723000212
2من زنده‌ام:خاطرات دوران اسارتمعصومه آبادبروج975522000212
3داسیده اعظم حسینیﺳﻮره ﻣﻬﺮ968085000156
4دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر97264250088
5سلام بر ابراھیمگروه فرھنگی شھید ابراھیم ھادیﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی962561000072
6فرمانده منجمعی از نویسندگانسوره مهر97104250067
7نورالدین پسر ایرانمعصومه سپھریسوره مهر97698250066
8پایی که جاماندناصر حسینی‌پورسوره مهر96804250062
9آن بیست و سه نفراحمد یوسف‌زادهسوره مهر97406250058
10حکایت زمستانسعید عاکفملک اعظم96264300057
11ھاجر در انتظارسعید عاکفملک اعظم9672220044
12رفاقت به سبک تانکداوود امیریانسوره مهر96104250043
13آب ھرگز نمی‌میردحمید حسامﺻﺮﻳﺮ96652100032
14 وقتی مھتاب گم شد: خاطرات علی خوش‌لفظحمید حسامسوره مهر97656250031
15فرزندان ایرانیم (داستان طنز)داوود امیریانسوره مهر97188222027
اما بر اساس آمار موسسه خانه کتاب در یک سال گذشته، بیشترین شمارگان برای یک چاپ در حوزه دفاع مقدس متعلق به  «سی و هشتمین روایت» اثر علی نور علی‌وند است. این کتاب را نشر پایتخت در کرج با شمارگان 100 هزار نسخه‌ای منتشر کرده است. گویا شمارگان بالای این کتاب بی‌ربط با مسابقه کتابخوانی با موضوع آن نیست.
همچنین در جدول کتاب‌های دفاع مقدس براساس بالاترین شمارگان نیز پس از کتاب «سی و هشتمین روایت»، به ترتیب کتاب‌های «سلام بر ابراهیم»، «یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی»، «وصیت‌نامه کامل شهداء استان لرستان»، «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق»، «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس»، «زندگی با فرمانده»، «حاج قاسم»، «برونسی»، «همت»، «بروجردی»، «پرستوی آذرین»، «موقعیت فرشته‌ها»، «زیارت با معرفت» و «سرو در بند» قرار دارند.نکته:
در این جدول، کتاب‌های «سی و ھشتمین روایت» رده نخست، «سلام بر ابراهیم» رده‌های دوم تا ششم و هشتم تا هجدهم و …، «یادمان سردار سرلشکر شھید علی ھاشمی» رده هفتم، «وصیت‌نامه کامل شھداء استان لرستان» رده 19، «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» رده 21، «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس» رده 25، «زندگی با فرمانده» رده 27، «حاج قاسم» رده 28، «برونسی» رده‌های 29 و 32، «همت» رده 30، «بروجردی» رده 31 و کتاب‌های «پرستوی آذرین»، «موقعیت فرشته‌ها»، «زیارت با معرفت» و «سرو در بند» به ترتیب رده‌های 33 تا 36 را به خود اختصاص داده‌اند.تکرارها در جدول زیر نیامده و برخی از این 15 کتاب بازهم تا انتهای جدول، رده‌های دیگری را از آن خود کرده‌اند.

15 رکورد نخست کتاب‌های دفاع مقدس به ترتیب بیشترین شمارگان
ردیفعنوانپدیدآورندهناشرسال تعداد صفحهشمارگان نوبت چاپ
1 سی و ھشتمین روایتعلی نورعلی وندپایتخت971381000001
2سلام بر ابراھیمگروه فرھنگی شھید ابراھیم  ھادیﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی962562000052
3یادمان سردار سرلشکر شھید علی ھاشمیسیدمحمد دشت بزرگنیلوفران9632100005
4وصیت‌نامه  شھداء  لرستانکیانوش کیانی ھفت لنگشاهد96832100001
5 دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراقجعفر شیرعلی نیاسایان9663280005
6آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدسمجتبی شربتی، ھادی مرادپیری ﺳﻤﺖ97256700019
7زندگی با فرماندهعلی اکبری مزدآبادیﻳﺎ زﻫﺮا (س)9616450004
8حاج قاسمعلی اکبری مزدآبادییا زهرا (س)96168500017
9برونسیعلی اکبرییا زهرا (س)963250005
10همتمحمدعلی صمدییا زهرا (س)962850005
11بروجردیمحمدعلی صمدییا زهرا (س)963250004
12پرستوی آذرینپرستو علی‌عسگر نجادسفیران طلائیه9610450001
13موقعیت فرشته‌هانویسنده:محمدرضا ناصری
گردآورنده: جعفر براتی
سفیران طلائیه968050001
14زیارت با معرفتسعید جلاییسفیران طلائیه967250001
15 سرو دربندﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی9615250001
برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه